ਸ਼ਾਹ ਜੋ ਰਸਾਲੋ (ਸਿੰਧੀ: شاھ جو رسالو) ਸ਼ਾਹ ਅਬਦੁਲ ਲਤੀਫ ਭਟਾਈ ਦੀ ਕਲਾਸਿਕ ਕਾਵਿ-ਰਚਨਾ ਹੈ।