ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਗਿਆਨ ਸਿਧਾਂਤ

Library cataloging
and classification
Universal Decimal1 120

ਗਿਆਨ ਸਿਧਾਂਤ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀ ਓਹ ਸ਼ਾਖਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਦਰਤ, ਗੁੰਜਾਇਸ਼, ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੀ ਹੈ|

ਉਪਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ

ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ, ਕੁੱਲ 4 ਵਿਚੋਂ, ਇਹ 4 ਉਪ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ।