ਇੱਕ ਸਾਲ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚੱਕਰੀ ਮਿਆਦ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਧਰਤੀ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਧੁਰੀ ਝੁਕਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਦਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਘੰਟੇ, ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਨਸਪਤੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਮੌਸਮਾਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤਪਸ਼ ਅਤੇ ਉਪ-ਧਰੁਵੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਚਾਰ ਮੌਸਮਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ: ਬਸੰਤ, ਗਰਮੀ, ਪਤਝੜ ਅਤੇ ਸਰਦੀ। ਗਰਮ ਖੰਡੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਉਪਖੰਡੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਮੌਸਮਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ; ਪਰ ਮੌਸਮੀ ਗਰਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਲਾਨਾ ਗਿੱਲੇ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਮੌਸਮਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਅਤੇ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

see caption
ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਰਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦਾ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ। ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।

ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿੱਤੇ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੈਗੋਰੀਅਨ ਕੈਲੰਡਰ, ਜਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਕੈਲੰਡਰ, ਜੂਲੀਅਨ ਕੈਲੰਡਰ ਵਾਂਗ, ਆਪਣੇ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ 365 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸਾਲ ਜਾਂ 366 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਲੀਪ ਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੈਗੋਰੀਅਨ ਕੈਲੰਡਰ ਲਈ, 400 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਲੀਪ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ (ਔਸਤ ਸਾਲ) ਦੀ ਔਸਤ ਲੰਬਾਈ 365.2425 ਦਿਨ ਹੈ (400 ਵਿੱਚੋਂ 97 ਸਾਲ ਲੀਪ ਸਾਲ ਹਨ)।

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਲ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ "y" ਜਾਂ "yr" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਿੰਨ੍ਹ "a" ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦੀ ਸਹੀ ਮਿਆਦ ਅਸੰਗਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਗੋਲ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਜੂਲੀਅਨ ਸਾਲ 86,400 ਸਕਿੰਟਾਂ (SI ਆਧਾਰ ਯੂਨਿਟ) ਦੇ 365.25 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜੂਲੀਅਨ ਖਗੋਲੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 31,557,600 ਸਕਿੰਟ ਹੈ।[1]

ਸਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੈਲੰਡਰ ਜਾਂ ਖਗੋਲ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੌਸਮੀ ਸਾਲ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ, ਆਦਿ ਨਾਲ ਢਿੱਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ। ; ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਮੰਗਲ ਸਾਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਕਰ ਦਾ ਸਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਲੰਘਣ ਲਈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਚੱਕਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹਾਨ ਸਾਲ।[2]

ਹਵਾਲੇ ਸੋਧੋ

  1. "SI units". IAU. Retrieved February 18, 2010. (See Table 5 and Section 5.15.) Reprinted from: Wilkins, George A. (1989). "The IAU Style Manual" (PDF). IAU Transactions. XXB.
  2. OED, s.v. "year", entry 2.b.: "transf. Applied to a very long period or cycle (in chronology or mythology, or vaguely in poetic use)."