ਸੁੰਦਰਵਨ ਜਾਂ ਸੁੰਦਰਬੋਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਦੀ ਡੈਲਟਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਨਰਭਕਸ਼ੀ ਬਾਘ ਬੰਗਾਲ ਟਾਇਗਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ।

ਸੁੰਦਰਵਨ ਦੀ ਉਪਗ੍ਰਹੀ ਤਸਵੀਰ

ਬਾਹਰੀ ਕੜੀਆਂਸੋਧੋ