ਮੁੱਖ ਮੀਨੂ ਖੋਲ੍ਹੋ

ਹਾਸਰਸ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀ ਇਕ ਵੰਨਗੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਹੱਸਣਾ ਅਤੇ ਹਸਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੱਸਣਾ ਇਕ ਕਸਰਤ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਹਾਸਰਸ ਕਲਾਕਾਰ ਅਜੀਬ ਅਦਾਵਾਂ, ਗੱਲਾਂ, ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।