ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਸਿੰਧ

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ
ਹੈਦਰਾਬਾਦ
ਦੇਸ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ
ਸੂਬਾ: ਸਿੰਧ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ: ਹੈਦਰਾਬਾਦ
ਲੋਕ ਗਿਣਤੀ: ਫ਼
ਬੋਲੀ: ਉਰਦੂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੰਧੀ

ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੰਧ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ।