ਹੈਲੀਕਾਪਾਟਰ ਇੱਕ ਜਹਾਜ ਹੈ,  ਜਿਸਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਅਧਿਕ ਖਿਤਿਜੀ ਰੋਟਰ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ’ਤੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨੋਦਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਰੋਟਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਾਂ ਅਧਿਕ ਪੰਖੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟਰ-ਵਿੰਗ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁੜੇ-ਖੰਭ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ ਨਾਲ ਨਿਵੇਕਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ hélicoptère ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਗੁਸਤਾਵ ਦੇ ਪੋਂਟਾਨ ਦ॑ਐਮੇਕੋਰਟ ਨੇ 1861 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ helix/helik- (ἕλικ-) ਤੋਂ ਬਣਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਕੁਂਡਲੀਦਾਰ ਜਾਂ ਮੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ pteron (πτερόν) = ਖੰਭ[1][2][3]

ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 1922
ਇੱਕ ਸਪੇਨਿਸ਼ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਜੰਸੀ AW139SAR ਰੇਸਕਿਊ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ
HH-43 Huskie of IIAF.jpg
Letecké muzeum Kbely (68).jpg

 ਰੋਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਸੋਧੋ

ਰੋਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਂ ਰੋਟਰ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਘੁੰਮਦਾ ਹੋਇਆ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਜੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਿਤਿਜੀ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਰੋਟਰ ਊਰਧਵਾਧਰ ਜੋਰ ਜਾਂ ਲਿਫਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਊਰਧਵਾਧਰ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੂਛ ਰੋਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਖਿਤਿਜੀ ਜੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਟਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ। ਰੋਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਾਸਟ ਜਾਂ ਦੰਡ, ਇੱਕ ਚਕਰਨਾਿ ਨਾਬ ਅਤੇ ਰੋਟਰ ਪੰਖੁੜੀਆਂ ਜਾਂ ਬਲੇਡਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ

  1. Liddell, Henry George and Robert Scott. "A Greek-English Lexicon: πτερόν ." Perseus. Retrieved: 12 December 2010.
  2. "helicopter." Online Etymology Dictionary. Retrieved 28 November 2007.
  3. Cottez 1980, p. 181.