ਮੁੱਖ ਮੀਨੂ ਖੋਲ੍ਹੋ

.tr ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕੰਟਰੀ-ਕੋਡ ਹੈ ਤੁਰਕੀ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਡੋਮੇਨ।