128(128) ਦੂਜੀ ਸਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੈ।

ਘਟਨਾਵਾਂਸੋਧੋ

ਥਾਂ ਮੁਤਾਬਕਸੋਧੋ

ਰੋਮਨ ਸਾਮਰਾਜਸੋਧੋ

  • ਰੋਮਨ ਬੇਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰੈੱਡਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਵਰੈਟੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਰੋਮਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਬਰੈੱਡ ਵੰਡੇ।

ਵਿਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕਸੋਧੋ

  • ਡਲਮਾਟੀਆ ਵਿਖੇ ਵੱਡੇ ਪੂਰਵਇਤਿਹਾਸਕ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਲੇ।

ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚਸੋਧੋ

ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨਸੋਧੋ

ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰਸੋਧੋ

ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰਸੋਧੋ

ਜਨਮਸੋਧੋ

ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚਸੋਧੋ

ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨਸੋਧੋ

ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰਸੋਧੋ

ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰਸੋਧੋ

ਮਰਨਸੋਧੋ

ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚਸੋਧੋ

ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨਸੋਧੋ

ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰਸੋਧੋ

ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰਸੋਧੋ


  ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਲੇਖ ਇਕ ਅਧਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।