2020 ਦਾ ਦਹਾਕਾ[1][2] ਮੌਜੂਦਾ ਦਹਾਕਾ ਹੈ, ਜੋ 1 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2029 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਵਾਲੇ ਸੋਧੋ

  1. van Lierop, Wal (24 December 2019). "Let's Make The 20s Roar Again!". Forbes. Archived from the original on 31 December 2020. Retrieved 1 January 2021.
  2. Beaujon, Andrew (31 December 2019). "Finally, a Decade Whose Name We Can Agree On". Washingtonian. Archived from the original on 31 December 2019. Retrieved 1 January 2020.