ਅਭਿਨੰਦਨ ਜੀ ਵਰਤਮਾਨ ਅਵਸਰਪਿਣੀ ਕਾਲ ਦੇ ਚੌਥੇ ਤੀਰਥੰਕਰ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ