ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵਵਾਦ

ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵਵਾਦ, ਯੂਰਪੀ ਪ੍ਰਭਾਵਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਖੀਰ 19ਵੀਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਅਵਾਰਾ ਬੁਰਸ਼ ਛੋਹਾਂ ਅਤੇ ਜਵਲੰਤ ਰੰਗ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋਸੋਧੋ