ਆਤਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਤਿਉਹਾਰ ਜਾਂ ਖ਼ੁਸੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਖੋਜ ਚੀਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਿਡਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ