ਐਵਾਂ ਗਾਰਦ (ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ: avant-garde, "ਅਡਵਾਂਸ ਗਾਰਦ" ਜਾਂ "ਵੈਨਗਾਰਦ" ਤੋਂ, ਮਤਲਬ "ਮੁਹਰੈਲ ਦਸਤਾ"[1]) ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਚਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਲਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗਵਾਦੀ ਅਤੇ ਕਾਢਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

The Love of Zero, a 1927 film by Robert Florey

ਐਵਾਂ ਗਾਰਦ ਕਲਾ ਅੰਦੋਲਨਸੋਧੋ

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ

  1. "Avant-garde definitions". Dictionary.com. Lexico Publishing Group, LLC. Retrieved 2007-03-14.