ਓਲਿਵਰ ਗਿਰੌਦ

ਓਲਿਵਰ ਗਿਰੌਦ (ਜਨਮ 30 ਸਤੰਬਰ, 1986) ਇੱਕ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕਲੱਬ ਅਰਸਨਲ ਲਈ ਖੇਡਦਾ ਹੈ|

ਬਾਹਰੀ ਕੜੀਆਂਸੋਧੋ