ਔੜ ਦੇ ਬੀਜ ਜਸਬੀਰ ਮੰਡ ਦਾ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਠਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ 1986 ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ।

ਔੜ ਦੇ ਬੀਜ
ਲੇਖਕਜਸਬੀਰ ਮੰਡ
ਮੂਲ ਸਿਰਲੇਖਔੜ ਦੇ ਬੀਜ
ਦੇਸ਼ਭਾਰਤ
ਭਾਸ਼ਾਪੰਜਾਬੀ
ਵਿਧਾਨਾਵਲ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ'ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਥਾ, ਖਾਜ (ਨਾਵਲ) ਅਤੇ ਬੋਲ ਮਰਦਾਨਿਆ 

ਪਲਾਟ ਸੋਧੋ