ਕਦਰੂ

ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ

ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਆਦਿ ਪਰਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਦਰੂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਕਸ਼ ਦੀ ਧੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਪ ਨੇ ਕਦਰੂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਦਕਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਧੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ।[1] ਕਸ਼ਪ ਮਾਰਿਚੀ, ਜੋ ਮਾਨਸਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਰੂਹਾਨੀ ਪੁੱਤਰ, ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਕਦਰੂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਗਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀ।

ਲੋਕ-ਕਥਾਸੋਧੋ

 
A relief of a nāga or serpent deity in Gudilova, Andhra Pradesh, India

ਕਦਰੂ ਵਿਨਾਤਾ ਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਕਸ਼ਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਵਾਂਗ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ।

 
A 1944 photograph by Cecil Beaton of Hindus bathing in the Ganga or Ganges at Kalighat, Kolkata, India, to purify themselves before visiting the nearby Temple of Kali

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ

  1. ਬ੍ਰਹਮਾ ਪੁਰਾਣ

ਪੁਸਤਕ-ਸੂਚੀਸੋਧੋ