ਕੁਆਂਟਮ ਇੰਟੈਂਗਲਮੈਂਟ

ਕੁਆਂਟਮ ਇੰਟੈਂਗਲਮੈਂਟ ਇੱਕ ਭੌਤਿਕੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਕਣਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਜਾਂ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪਰਸਪਰ ਕ੍ਰਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕਣ ਦੀ ਕੁਆਂਟਮ ਅਵਸਥਾ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ – ਸਗੋਂ, ਇੱਕ ਕੁਆਂਟਮ ਅਵਸਥਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਦਰਸਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਤਤਕਾਲ ਪੈਰਾਮੀਟ੍ਰਿਕ ਡਾਊਨ-ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਫੋਟੌਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਮ II ਫੋਟੌਨ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਰਸਪਰ ਸਮਕੋਣ ਪੋਲਰਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਇਤਹਾਸਸੋਧੋ

ਧਾਰਨਾਸੋਧੋ

ਇੰਟੈਂਗਲਮੈਂਟ ਦਾ ਅਰਥਸੋਧੋ

ਪਹੇਲੀਸੋਧੋ

ਹਿਡਨ ਵੇਰੀਏਬਲ ਥਿਊਰੀਸੋਧੋ

ਬੈੱਲ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂਸੋਧੋ

ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸੋਧੋ

ਵਕਤ ਦਾ ਰਹੱਸਸੋਧੋ

ਵਕਤ ਦੇ ਤੀਰ ਲਈ ਸੋਮੇਸੋਧੋ

ਗੈਰ-ਸਥਾਨਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇੰਟੈਂਗਲਮੈਂਟਸੋਧੋ

ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨੀਕਲ ਫਰੇਮਵਰਕਸੋਧੋ

ਸ਼ੁੱਧ ਅਵਸਥਾਵਾਂਸੋਧੋ

ਐਨਸੈਂਬਲਸੋਧੋ

ਘਟਾਏ ਹੋਏ ਡੈੱਨਸਟੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸਸੋਧੋ

ਦੋ ਉਪਯੋਗ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਸੋਧੋ

ਐਨਟ੍ਰੌਪੀਸੋਧੋ

ਇੰਟੈਂਗਲਮੈਂਟ ਨਾਪਸੋਧੋ

ਕੁਆਂਟਮ ਫੀਲਡ ਥਿਊਰੀਸੋਧੋ

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂਸੋਧੋ

ਇੰਟੈਗਲਡ ਅਵਸਥਾਵਾਂਸੋਧੋ

ਇੰਟੈਂਗਲਮੈਂਟ ਰਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇਸੋਧੋ

ਇੰਟੈਂਗਲਮੈਂਟ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾਸੋਧੋ

ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਟੈਗਲਡ ਸਿਸਟਮਸੋਧੋ

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋਸੋਧੋ

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ

ਹੋਰ ਲਿਖਤਾਂਸੋਧੋ

  • Bengtsson I; Życzkowski K (2006). "Geometry of Quantum States". An Introduction to Quantum Entanglement. Cambridge: Cambridge University Press.
  • Cramer, JG (2015). The Quantum Handshake: Entanglement, Nonlocality and Transactions. Springer Verlag. ISBN 978-3-319-24642-0.
  • Gühne, O.; Tóth, G. (2009). "Entanglement detection". Physics Reports. 474: 1–75. arXiv:0811.2803. Bibcode:2009PhR...474....1G. doi:10.1016/j.physrep.2009.02.004.
  • Horodecki R, Horodecki P, Horodecki M, Horodecki K; Horodecki; Horodecki; Horodecki (2009). "Quantum entanglement". Rev. Mod. Phys. 81 (2): 865–942. arXiv:quant-ph/0702225. Bibcode:2009RvMP...81..865H. doi:10.1103/RevModPhys.81.865.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
  • Jaeger G (2009). Entanglement, Information, and the Interpretation of Quantum Mechanics. Heildelberg: Springer. ISBN 978-3-540-92127-1.
  • Plenio MB, Virmani S; Virmani (2007). "An introduction to entanglement measures". Quant. Inf. Comp. 1 (7): 151. arXiv:quant-ph/0504163. Bibcode:2005quant.ph..4163P.
  • Shadbolt PJ, Verde MR, Peruzzo A, Politi A, Laing A, Lobino M, Matthews JCF, Thompson MG, O'Brien JL; Verde; Peruzzo; Politi; Laing; Lobino; Matthews; Thompson; O'Brien (2012). "Generating, manipulating and measuring entanglement and mixture with a reconfigurable photonic circuit". Nature Photonics. 6: 45–59. arXiv:1108.3309. Bibcode:2012NaPho...6...45S. doi:10.1038/nphoton.2011.283.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
  • Steward EG (2008). Quantum Mechanics: Its Early Development and the Road to Entanglement. Imperial College Press. ISBN 978-1-86094-978-4.

ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕਸੋਧੋ