ਕੌਸ਼ਲਿਆ ਰਾਮਾਇਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਮ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ।[1]

ਕੌਸ਼ਲਿਆ
ਕੌਸ਼ਲਿਆ ਦੀ ਕੁਖੋਂ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ
Epic ਰਾਮਾਇਣ
ਜਾਣਕਾਰੀ
ਪਰਵਾਰSukaushal (father)
Amritaprabha (mother)
ਜੀਵਨ-ਸੰਗੀਦਸ਼ਰਥ
ਬੱਚੇਰਾਮ (son), Shanta (daughter)

ਹਵਾਲੇ ਸੋਧੋ