ਖਮੇਰ ਸਾਮਰਾਜਯ ਕੰਬੂਜਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਾਮਰਾਜਯ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਹੀ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਅੰਗਕੋਰ ਵਾਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਦਰ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਇਸਨ੍ਹੂੰ 12ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਸੂਰੀਆਵਰਮੰਨ 2 ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ।

ਖਮੇਰ ਸਾਮਰਾਜ