"ਬੇਲਾਰੂਸ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਧਾਈ
(ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਧਾਈ)
[[file:Belarus coa.png |thumb|200px|right|ਬੇਲਾਰੂਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ]]
 
ਬੇਲਾਰੂਸ ਯੂਰੋਪਯੂਰਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ । ਰਾਜਧਾਨੀ - [[ਮਿੰਨ‍ਸ‍ਕ]] , ਭਾਸ਼ਾ - [[ਰੂਸੀ ਭਾਸ਼ਾ|ਰੂਸੀ]] , [[ਬੇਲਾਰੂਸੀ]] । <br>
 
ਬੇਲਾਰੂਸ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੂਸੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਆਧਿਪਤਿਅ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਪਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਚੰਗਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਰਮਨੀ ਵਲੋਂ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਕਰਾਂਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੇਲਾਰੂਸ ੨੫ ਮਾਰਚ ੧੯੧੮ ਨੂੰ ਆਜਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਨੇ ੫ਸ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਧਿਪਤਿਅ ਰੱਖਿਆ । ੦੧ ਜਨਵਰੀ ੧੯੧੯ ਨੂੰ ਬੇਲਾਰੂਸੀ ਰੂਸੀ ਸਾੰਮ੍ਰਿਾਜਵਾਦੀਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਗਣਰਾਜ ਦਾ ਉਦਏਜਨਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ੧੮ ਮਾਰਚ ੧੯੨੧ ਦੀ ਰੀਗਾ ਸੁਲਾਹ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਪੱਛਮ ਵਾਲਾਪੱਛਮੀ ਬੇਲਾਰੂਸ ਪੋਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੇਲਾਰੂਸ ਸੋਵਿਅਤਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਵਲੋਂਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ । ਰਿਹਾ। ੧੯੮੦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਮਧ ਵਿੱਚ [[ਮਿਖਾਇਲ ਗੋਰਬਾਚਯੋਵ ਗੋਰਬਾਚੇਵ]] ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲਾਰੂਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾਪੂਰਨ ਅਜਾਦੀਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ।ਕੀਤੀ। ੨੫ ਅਗਸਤ ੧੯੯੧ ਨੂੰ ਬੇਲਾਰੂਸ ਆਜਾਦਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਜਾਦਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਕੁਲ[[ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ]] ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬੰਨਬਣ ਗਿਆ । <br>
 
== ਕੁਦਰਤੀ ਹਾਲਤ==
 
ਕੁਦਰਤੀਭੂਗੋਲਿਕ ਦ੍ਰਸ਼ਟਿਕੋਣਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਲੋਂਤੋਂ ਬੇਲਾਰੂਸ ਇੱਕ ਪੱਧਰਾ ਮੈਦਾਨੀ ਭਾਗ ਹੈ । <br>
 
== ਜਲਵਾਯੂ==
 
ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਰਾਬਰ ਮਹਾਦਵੀਪੀਏਮਹਾਦੀਪੀ ਅਤੇ ਨਮ ਹੈ । <br>
 
== ਬਨਸਪਤੀ==
 
ਬੇਲਾਰੂਸ ਦਾ ੩੩ . ੭ ਫ਼ੀਸਦੀ ਭੂਭਾਗ ਬਨਸਪਤੀ ਵਲੋਂਨਾਲ ਘਿਰਿਆਢਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । <br>
 
== ਖੇਤੀਬਾੜੀ==
 
ਬੇਲਾਰੂਸ ਵਿੱਚ ੩੦ . ੫ ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਗ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । <br>
 
== ਖਣਿਜ ਜਾਇਦਾਦ==
ਬੇਲਾਰੂਸ ਖਣਿਜ ਸੰਪਦਾ ਵਿੱਚ ਧਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । <br>
 
[[ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਯੂਰੋਪਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼]]