"ਮਿਸਲ ਘਨੱਈਆ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਛੋ
ਕੋਈ ਸੋਧ ਸਾਰ ਨਹੀਂ
(੧੭੮੩ ਵਿਚ ਘਨੱਈਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜਾ ਸੰਸਾਰ ਚੰਦ ਕਟੋਚ ਦ... ਨਾਲ ਪੇਜ ਬਣਾਇਆ)
 
ਛੋ
੧੭੮੩ ਵਿਚ ਘਨੱਈਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜਾ ਸੰਸਾਰ ਚੰਦ ਕਟੋਚ ਦਿ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗੜੇ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਮੁਗਲ ਨਾਜ਼ਿਮ ਸੈਫ਼ ਅਲੀ ਖਾਂ ਤੌਂਤੋਂ ਜਿੱਤਿਆ।