"ਫ਼ਰਾਂਸ ਦਾ ਲੂਈ ਚੌਦਵਾਂ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

"{{Infobox royalty |name = ਲੂਈ ਚੌਦਵਾਂ |succession = King of France and Navarre |image..." ਨਾਲ਼ ਸਫ਼ਾ ਬਣਾਇਆ
("{{Infobox royalty |name = ਲੂਈ ਚੌਦਵਾਂ |succession = King of France and Navarre |image..." ਨਾਲ਼ ਸਫ਼ਾ ਬਣਾਇਆ)
(ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ)