"ਹਥੌੜਾ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਕੋਈ ਸੋਧ ਸਾਰ ਨਹੀਂ
("'''ਹਥੌੜਾ''' ਦਸਤੇ ਵਾਲਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਬੱਟਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.<re..." ਨਾਲ਼ ਸਫ਼ਾ ਬਣਾਇਆ)
 
'''ਹਥੌੜਾ''' ਦਸਤੇ ਵਾਲਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਬੱਟਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.<ref><ref name="ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਸ਼">{{cite book | title=ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਸ਼ - ਜਿਲਦ 6| publisher=ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ | pages=33}}</ref></ref>
 
==ਹਵਾਲੇ==
{{ਹਵਾਲੇ}}