"ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਕੋਈ ਸੋਧ ਸਾਰ ਨਹੀਂ
*ਸਮਯਕ ਆਚਾਰ
==ਰੱਬ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ==
[[ਜੈਨ ਧਰਮ]] ਰੱਬ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ [[ਨਾਸਤਕ ਧਰਮ]] ਹੈ। ਇਹ ਮੁਕਤ [[ਆਤਮਾ]] ਨੂੰ ਹੀ [[ਈਸ਼ਵਰ]] ਆਖਦੇ ਹਨ।
==ਹਵਾਲੇ==
{{ਹਵਾਲੇ}}
423

edits