"ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਮਾਗ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਕੋਈ ਸੋਧ ਸਾਰ ਨਹੀਂ
| Precursor = [[ਨਿਊਰਲ ਟਿਊਬ]]
| System = [[ਮੱਧ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ]]<br />[[ਨਿਊਰੋਇਮੀਊਂਨ ਸਿਸਟਮ]]
| Artery = [[Internalਅੰਦਰੂਨੀ carotidਕਰਾਿਟਡ artery|Internal carotid arteriesਜੰਮ]], [[Vertebral artery|vertebralਵਰਟੀਵਰਲ arteriesਜੰਮ]]
| Vein = [[Internal jugular vein]], [[internal cerebral veins]], external veins: ([[superior cerebral veins|superior]] and [[inferior cerebral veins]], and [[middle cerebral veins]]), [[basal vein]], [[terminal vein]], [[choroid vein]], [[cerebellar veins]]
| Nerve =