"ਤੀਰਥੰਕਰ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਟੈਗ: ਮੋਬਾਈਲੀ ਸੋਧ ਮੋਬਾਈਲੀ ਵੈੱਬ ਸੋਧ
ਟੈਗ: ਮੋਬਾਈਲੀ ਸੋਧ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਦੀ ਸੋਧ ਐਂਡਰੌਇਡ ਐਪ ਦੀ ਸੋਧ
23 [[ਪਾਰਸ਼ਵਨਾਥ]]
 
24 ਵਰਧਮਾਨ[[ਭਗਵਾਨ ਮਹਾਵੀਰ]] -ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਧਮਾਨ , ਸੰਮਤੀ,ਵੀਰ ,ਅਤੀਵੀਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
 
==ਹਵਾਲੇ==