"ਤਰਾਬਜ਼ੋਨ" ਦੇ ਰੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ

ਕੋਈ ਸੋਧ ਸਾਰ ਨਹੀਂ
{{ਬੇ-ਹਵਾਲਾ}}
 
'''ਤਰਾਬਜ਼ੋਨ''' [[ਤੁਰਕੀ]] ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਂਤਸੂਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀਇਸਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤਰਾਬਜ਼ੋਨ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੱਗੇ ੧੮ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
 
{{ਛੋਟਾ}}
ਗੁਮਨਾਮ ਵਰਤੋਂਕਾਰ