ਖੱਸੀਕਰਨ, ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ, ਕੈਮੀਕਲ ਵਰਤ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਨਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਨਕਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਲਬੰਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸ਼ਕਤੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਸਟੋਸਟੇਰਾਨ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਹਾਰਮੋਨਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ (ਰਿਸਣਾ) ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। [1]

ਮਿੱਥਹਾਸਕ ਦੇਵਤੇ ਓਰਾਨਸ (Uranus) ਦਾ ਖੱਸੀਕਰਨ: ਵਾਸਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਿਸਟੋਫਾਨੋ ਗੇਰਾਰਦੀ ਦਾ ਫਰੇਸਕੋ (ਲਗਪਗ 1560, ਸਾਲਾ ਡੀ ਕਾਸੀਮੋ ਪਹਿਲਾ, ਪਲਾਜ਼ੋ, ਫਲੋਰੈਂਸ)

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ

  1. "On Target". On Target (newsletter). Target Health,।nc. 27 July 2003.  Section।I: HISTORY OF MEDICINE