ਧੌਣ

(ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਰੀਡਿਰੈਕਟ)

ਧੌਣ ਕਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੰਗਰੋੜਧਾਰੀ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰ ਨੂੰ ਧੜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਧੌਣ
Neck & cheek 1 - Picture by Giovanni Dall'Orto, August 19 2014.jpg
ਮਨੁੱਖੀ ਧੌਣ
ਜਾਣਕਾਰੀ
ਪਛਾਣਕਰਤਾ
ਲਾਤੀਨੀcollum
MeSHD009333
TA98A01.1.00.012
TA2123
FMA7155
ਸਰੀਰਿਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ

ਬਾਹਰਲੇ ਜੋੜਸੋਧੋ