ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ

(ਗੁੜਗਾਂਵ ਜ਼ਿਲਾ ਤੋਂ ਰੀਡਿਰੈਕਟ)

ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੈ।