ਘਣਾਵ[1] ਵਿੱਚ ਸਰਬੰਗਸਮ ਫਲਕਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ, ਚੌੜਾਈ ਅਤੇ ਉੱਚਾਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਘਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਘਣਾਵ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਘਣ ਨੂੰ ਘਣਾਵ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਘਣਾਵ ਨੂੰ ਘਣ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਘਣਾਵ
ਘਣਾਵ
Type ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ
ਫਲਕ 6 ਆਇਤ
ਕਿਨਾਰੇ 12
ਕੋਣਿਕ 8
ਸਮਰੂਪਤਾ ਸਮੂਹ D2h, [2,2], (*222), ਆਰਡਰ 8
ਸਚਲਾਫਲੀ ਸੰਕੇਤ { } × { } × { } or { }3
ਕੋਐਕਸੇਟਰ ਚਿੱਤਰ CDel node 1.pngCDel 2.pngCDel node 1.pngCDel 2.pngCDel node 1.png
ਦੁਹਰੀ ਬਹੁਭੁਜ ਆਇਤਕਾਰ ਗਨ
ਗੁਣ ਉੱਤਲ ਬਹੁਭੁਜ , ਜੋਨੋਭੁਜ, ਆਇਸੋਗੋਨਲ

ਸੂਤਰਸੋਧੋ

ਜੇ ਘਣਾਵ ਦੀ ਲੰਬਾਈ   ਚੌੜਾਈ   ਅਤੇ ਉੱਚਾਈ   ਹੋਵੇ ਤਾਂ

ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ  
ਘਣਫਲ  
ਚਾਰੇ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ  
ਫਲਕ ਦਾ ਵਿਕਰਨ  
 
 
ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਵਿਕਰਨ  
ਫਲਕ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਕੋਣ  

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ

  1. Robertson, Stewart Alexander (1984), Polytopes and Symmetry, Cambridge University Press, p. 75, ISBN 978-0-521-27739-6