ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਬਿੰਦੂ ਪਥ ਚੱਕਰ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ।[1] ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬਿੰਦੂ, ਚੱਕਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬਿੰਦੂ ਪਥ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਦਾ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Circles on an old astronomy drawing, by।bn al-Shatir

ਚੱਕਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੰਕੂਖੰਡ (conic section) ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਉਤਕੇਂਦਰਤਾ ਸਿਫ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਹਿੱਸੇਸੋਧੋ

  • ਚਾਪ:
  • ਕੇਂਦਰ:
  • ਵਿਆਸ:
  • ਅਰਧ-ਵਿਆਸ:
  • ਅਰਧ-ਚੱਕਰ:
  • ਸਪੱਰਸ਼ ਰੇਖਾ:

ਇਤਿਹਾਸਸੋਧੋ

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਨਤੀਜੇਸੋਧੋ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂਸੋਧੋ

ਅਪੋਲੋਨੀਅਸ ਚੱਕਰਸੋਧੋ

ਕਿਸੇ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਚੱਕਰਸੋਧੋ

ਚੱਕਰ ਦਾ ਚੌਰਸੀਕਰਨਸੋਧੋ

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋਸੋਧੋ

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ

  1. "circle".