Circles on an old astronomy drawing, by।bn al-Shatir

ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਬਿੰਦੂ ਪਥ ਚੱਕਰ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ।[1] ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬਿੰਦੂ, ਚੱਕਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬਿੰਦੂ ਪਥ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਦਾ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਚੱਕਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੰਕੂਖੰਡ (conic section) ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਉਤਕੇਂਦਰਤਾ ਸਿਫ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਹਿੱਸੇEdit

  • ਚਾਪ:
  • ਕੇਂਦਰ:
  • ਵਿਆਸ:
  • ਅਰਧ-ਵਿਆਸ:
  • ਅਰਧ-ਚੱਕਰ:
  • ਸਪੱਰਸ਼ ਰੇਖਾ:

ਇਤਿਹਾਸEdit

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਨਤੀਜੇEdit

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂEdit

ਅਪੋਲੋਨੀਅਸ ਚੱਕਰEdit

ਕਿਸੇ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਚੱਕਰEdit

ਚੱਕਰ ਦਾ ਚੌਰਸੀਕਰਨEdit

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋEdit

ਹਵਾਲੇEdit