ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਬਿੰਦੂ ਪਥ ਚੱਕਰ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ।[1] ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬਿੰਦੂ, ਚੱਕਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬਿੰਦੂ ਪਥ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਦਾ ਅਰਧ-ਵਿਆਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Circles on an old astronomy drawing, by।bn al-Shatir

ਚੱਕਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੰਕੂਖੰਡ (conic section) ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਉਤਕੇਂਦਰਤਾ ਸਿਫ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਹਿੱਸੇ ਸੋਧੋ

  • ਚਾਪ:
  • ਕੇਂਦਰ:
  • ਵਿਆਸ:
  • ਅਰਧ-ਵਿਆਸ:
  • ਅਰਧ-ਚੱਕਰ:
  • ਸਪੱਰਸ਼ ਰੇਖਾ:

ਇਤਿਹਾਸ ਸੋਧੋ

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਨਤੀਜੇ ਸੋਧੋ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸੋਧੋ

ਅਪੋਲੋਨੀਅਸ ਚੱਕਰ ਸੋਧੋ

ਕਿਸੇ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਚੱਕਰ ਸੋਧੋ

ਚੱਕਰ ਦਾ ਚੌਰਸੀਕਰਨ ਸੋਧੋ

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸੋਧੋ

ਹਵਾਲੇ ਸੋਧੋ

  1. "circle".