ਇੱਕ ਨੇਵੀ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੋਰਸ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ: Navy) ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਜੰਗ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਹੈ; ਅਰਥਾਤ, ਝੀਲ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਨਦੀ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢੇ, ਜਾਂ ਸਾਗਰ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਰਜ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਤਹੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਸੰਚਾਰ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਕ ਨੇਵੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੜਕਾਂ, ਫੈਰੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਨੌਸ਼ੀਆਂ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਸਥਾਪਨਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ) ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੇਵੀ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਉਦੇਸ਼ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ-ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨੇਵੀ ਦੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਣਡੁੱਬੀ-ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਰੁਕਾਵਟ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੇਵਲ ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਈਸੀਨ ਅਤੇ ਲੇਟੈਂਟਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ (ਭੂਰੇ-ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਲ ਸੈਨਾ), ਓਪਨ-ਸਾਗਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ (ਨੀਲੇ-ਪਾਣੀ ਦੀ ਨੇਵੀ), ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਚੀਜ਼ (ਹਰੀ-ਪਾਣੀ ਦੀ ਨੇਵੀ) ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਭਰਮਵਾਂ ਵਿਹਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਰਣਨੀਤਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਜਾਂ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿਭਾਜਨ।

1588 ਵਿੱਚ ਸਪੈੱਨਸ਼ ਆਰਮਾਦਾ ਨੇ ਗ੍ਰੈਵਿਲਨਜ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜੀ ਨੌਵੀਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ।
ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀ ਹਰੀਅਰ ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਈ.ਐਨ.ਐਸ ਵਿਕਰਮਾਦਿਤਿਆ।

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ "ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜੀ" ਦੇ ਉਲਟ "ਜਲਵਾਯੂ" ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੇਵੀ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜੀ / ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਵਾਇਤ

ਸੋਧੋ

ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਗੇਤਰ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ।

ਕੁਝ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਰੰਪਰਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਘੰਟੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰੀ ਧੁੰਦ ਦੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰਾਂ, ਅਤੇ ਅਲਾਰਮ ਅਤੇ ਸਮਾਰੋਹ ਲਈ।

ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਕਪਤਾਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਤਸਵੈਨ ਦੀ ਕਾਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ "ਪਾਈਪ" ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਫਸਟ ਨੇਵੀ ਜੈਕ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਫਲੈਗ ਤੇ "ਡੌਟ ਟਰੇਡ ਆਨ ਮੀ" ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪਰੰਪਰਾ ਦੁਆਰਾ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਨੂੰ "she" ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੁਰਾ ਕਿਸਮਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕੋ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ।

ਇਕ ਤੋਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤੌਹੀਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਤੋਪ ਫਾਇਰਿੰਗ ਨੇ ਆਦਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਈ ਗਈ।

 
ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੀਟ ਦੇ ਟਾਪੂ ਕੰਬਾਈਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ 150

ਰੈਂਕ

ਸੋਧੋ
 
ਚੀਨੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼, 2009

ਇੱਕ ਜਲ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਦੋ ਸੈੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਤੇ ਅਫਸਰ ਲਈ

ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੈਂਕਸ ਹੇਠਾਂ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ (ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਨੰਬਰ ਹਰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ); ਅਮਰੀਕਾ ਰੈਂਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹਨ।

 • ਮਿਡਿਸ਼ਪਮਾਨ / ਐਨਸਾਈਨ / ਕੌਰਵੈਟ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ 
 • ਉਪ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ / ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜੂਨੀਅਰ ਗਰੇਡ / ਫ੍ਰਿਗੇਟ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ 
 • ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ (ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਐਂਡ ਯੂਐਸਏ) / ਜਹਾਜ਼-ਦੇ-ਲਾਈਨ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ / ਕੈਪਟਨ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ 
 • ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਮਾਂਡਰ (ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਐਂਡ ਯੂਐਸਏ) / ਕੌਰਵੈਟ ਕੈਪਟਨ 
 • ਕਮਾਂਡਰ (ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਐਂਡ ਯੂਐਸਏ) / ਫ੍ਰਿਗੇਟਸ ਕੈਪਟਨ
 • ਕੈਪਟਨ (ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ) / ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਕੈਪਟਨ 
 • ਕਮੋਡੋਰ / ਫਲੋਟਿਲਾ ਐਡਮਿਰਲ (ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ: ਰੀਅਰ ਐਡਮਿਰਲ (ਨੀਵਾਂ ਅੱਧਾ) 
 • ਰੀਅਰ ਐਡਮਿਰਲ (ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ: ਰੀਅਰ ਐਡਮਿਰਲ (ਉਪਰਲਾ ਅੱਧਾ) 
 • ਵਾਈਸ ਐਡਮਿਰਲ (ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ) 
 • ਐਡਮਿਰਲ (ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਅਤੇ ਯੂਐਸਏ) 
 • ਐਡਮਿਰਲ ਆਫ਼ ਦ ਫਲੀਟ (ਕਾਮਨਵੈਲਥ) / ਫਲੀਟ ਐਡਮਿਰਲ (ਅਮਰੀਕਾ) / ਗ੍ਰੈਂਡ ਐਡਮਿਰਲ

"ਫਲੈਗ ਅਫਸਰ" ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ "ਐਡਮਿਰਲ" (ਜਾਂ ਯੂਐਸ ਨੇਵੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੋਡੋਰ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਜੰਗੀ ਸਮੂਹ, ਹੜਤਾਲ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਫਲੇਟਿਲਾ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਪਰ, ਕਮੋਡੋਰਸ ਅਸਥਾਈ ਜਾਂ ਆਨਰੇਰੀ ਅਹੁਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਨੇਵੀ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ਲੇ ਦੇ ਕਮੋਡੋਰ ਵਜੋਂ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਪਤਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਫ਼ਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਨ।

ਇੱਕ ਨੇਵੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਰੈਂਕ ਜੋ ਨੇਵੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਯੁੱਧ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਯੂਐਸ ਨੇਵੀ ਵਿੱਚ ਰਲੀ ਦੇ ਫਲੀਟ ਐਡਮਿਰਲ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਾਇਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਨੇਵੀ ਵਾਈਸ ਅਡਮਿਰਲ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਨੇਵਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕਮੋਡੋਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਹਵਾਲੇ

ਸੋਧੋ