Anklet കൊലുസ്, പാദസരം

ਝਾਜਰਾਂ (ਪੰਜੇਬਾਂ)ਇਕ ਗਹਿਣਾਸੋਧੋ

ਝਾਂਂਜਰਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿੱਟਿਆਂ ਨੇੜੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਰੀਕ ਸੰਗਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਘੂੰਗਰੂ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਚਾਂਦੀ,ਸੋਨੇ ਤੇ ਗਿੱਲਟ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਝਾਂਜਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਗਹਿਣਾ ਹੈ | ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਝਾਂਜਰਾਂ ਜਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਝਾਂਜਰਾਂ ਆਪ ਹੀ ਖਰੀਦ ਲੈਦਿਆਂ ਹਨ |

ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਵਿੱਚਸੋਧੋ

ਮੇਰੀ ਰੁੱਸੇ ਨਾ ਝਾਂਜਰਾ ਵਾਲੀ,
ਜੱਗ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਰੁੱਸ ਜੇ,
ਮੇਰੀ ਰੁੱਸੇ ........,

ਕੋਈ ਸੋਨਾ, ਕੋਈ ਚਾਂਦੀ,ਕੋਈ ਪਿੱਤਲ ਭਰੀ ਪਰਾਂਤ,
ਵੇ ਜਾ ਝਾਂਜਰ ਕਿਤੋਂ ਲਿਆ ਦੇ, ਨੱਚੂੰਗੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ,
ਵੇ ਜਾ ਝਾਂਜਰ ......,


ਤੇਰੀ ਐਸੀ ਝਾਂਜਰ ਛਣਕੇ, ਛਣਕਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਗਲ਼ੀ-ਗਲ਼ੀ


ਗੋਰੀ ਦੀਆਂ ਝਾਂਜਰਾਂ ਬਲਾਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਗੋਰੀ ਦੀਆਂ....

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਾਂਜਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਗਹਿਣਾ ਹੈ |

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ