ਟਾਟਾ ਸਕਾਈ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਡਿਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਟਾਟਾ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ