ਤਲਮੂਦ ਜਾਂ ਤਾਲਮੁਦ (/ˈtɑːlmʊd[unsupported input]-məd[unsupported input]ˈtæl-/; ਹਿਬਰੂ: תַּלְמוּד ਤਲਮੂਦ "ਸਿੱਖਿਆ", ਇੱਕ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਲਮਦ "ਸਿਖਲਾਈ, ਪੜ੍ਹਾਈ" ਤੋਂ) ਰਾਬੀ ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਸ (ש״ס) ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੀਸ਼ ਸਦਰੀਮ, "ਛੇ ਹੁਕਮ" ਦਾ ਹਿਬਰੂ ਬੋਲੀ ਵਿਚਲਾ ਨਿੱਕਾ ਨਾਂ ਹੈ।

ਬਾਹਰਲੇ ਜੋੜਸੋਧੋ

ਆਮਸੋਧੋ

ਤਲਮੂਦ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਤੂਹਮਤਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਰਨਸੋਧੋ

ਮੁਕੰਮਲ ਲਿਖਤੀ ਵਸੀਲੇਸੋਧੋ

ਖਰੜੇ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਫੇਰਬਦਲਸੋਧੋ

ਖ਼ਾਕਾਸੋਧੋ

"Daf Yomi" programਸੋਧੋ

ਆਡੀਓਸੋਧੋ