ਤਿੱਬਤੀ ਲਿਪੀ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਬ੍ਰਾਹਮੀ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਲਿਪੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋ ਤਿੱਬਤੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਲੱਦਾਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਬਾਲਟੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।[1]

ਤਿੱਬਤੀ ਬੁਧ ਧਰਮ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ: ਓਮ ਮਣੀਪਦਮੇ ਹੁੰ

ਵਰਨਾਂਤਰ

ਸੋਧੋ

ਸਵਰ ਅੱਖਰ

ਸੋਧੋ

ਤਿੱਬਤੀ ਵਿੱਚ ਸਵਰ ਅੱਖਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ:

ਗੁਰਮੁਖੀ ਆਈ.ਏ.ਐਸ.ਟੀ. ਤਿੱਬਤੀ ਪਰਾਧੀਨ ਸਵਰ ਅੱਖਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਆਈ.ਏ.ਐਸ.ਟੀ. ਤਿੱਬਤੀ ਪਰਾਧੀਨ ਸਵਰ ਅੱਖਰ
a au ཨཽ
ā ཨཱ ਰੂ རྀ ྲྀ
i ཨི ਰੀ རཱྀ
ī ཨཱི ཱི ਲ੍ ལྀ ླྀ
u ཨུ ལཱྀ
ū ཨཱུ ཱུ ਅੰ aṃ ཨཾ
e ཨེ ਅੰ ཨྃ
ai ཨཻ aḥ ཨཿ ཿ
o ཨོ

ਵਿਅੰਜਨ

ਸੋਧੋ

ਵਿਅੰਜਨ ਤੇ ਉੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ:

ਗੁਰਮੁਖੀ ਆਈ.ਏ.ਐਸ.ਟੀ. ਤਿੱਬਤੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਆਈ.ਏ.ਐਸ.ਟੀ. ਤਿੱਬਤੀ
ka da
kha dha དྷ
ga na
gha གྷ pa
ṅa pha
ca ba
cha bha བྷ
ja ma
jha ཛྷ ya
ña ra
ṭa la
ṭha va
ḍa ਸ਼ śa
ḍha ཌྷ ਸ਼ ṣa
ṇa sa
ta ha
tha ਕਸ਼ kṣa ཀྵ

ਤਿੱਬਤੀ ਅੰਕ

ਸੋਧੋ
 
ਤਿੱਬਤੀ ਅੰਕ

ਤਿੱਬਤੀ ਦਾ ਯੂਨੀਕੋਡ

ਸੋਧੋ

ਤਿੱਬਤੀ ਦਾ ਯੂਨੀਕੋਡ U+0F00 ਤੋਂ U+0FFF ਤੱਕ ਹੈ।

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
F00
F10
F20
F30 ༿
F40 གྷ ཌྷ
F50 དྷ བྷ ཛྷ
F60 ཀྵ
F70 ཱི ཱུ ྲྀ ླྀ ཿ
F80 ཱྀ
F90 ྒྷ ྜྷ
FA0 ྡྷ ྦྷ ྫྷ
FB0 ྐྵ ྿
FC0
FD0
FE0
FF0 ࿿
 
ਤਿੱਬਤੀ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਮੰਤਰ ਓਮ ਮਨਿ ਪਦਮੇ ਹਮ

 

ਹਵਾਲੇ

ਸੋਧੋ
  1. Daniels, Peter T. and William Bright. The World’s Writing Systems. New York: Oxford University Press, 1996.