ਦੂਸਰਾ ਆਧੁਨਿਕ ਯੂਰਪੀ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ। ਸਵੈ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਦੂਸਰਾ/ਦੂਜਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਇੱਕ ਰਚਨਾਕਾਰੀ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਰਚਨਾ ਆਪ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।[1]

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ

  1. “the Other”, The New Fontana Dictionary of Modern Thought, Third Edition, (1999) p. 620.