ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ-ਕਥਾਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕ-ਕਥਾ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ-parable, ਪੈਰੇਬਲ) ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਕਈ ਨੈਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਛੁਪੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਨੌਰ-ਕਥਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ, ਪੌਦਿਆਂ, ਬੇਜਾਨ ਵਸਤੂਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਤਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਕ-ਕਥਾ ਜਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ-ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਪਾਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।[1] ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ-ਕਥਾ ਤਮਸ਼ੀਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈ।[2]

ਰੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਤੀ ਉੜਾਊ ਪੁੱਤ, 1663–65

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ

  1. "Difference Between Fable and Parable". DifferenceBetween.com. Difference Between. 
  2. David B. Gowler (2000). "What are they saying about the parables". What are they saying about the parables. pp. 99,137,63,132,133,.