ਦੱਖਣੀ ਅਰਧਗੋਲ਼ਾ

ਦੱਖਣੀ ਅੱਧਾ-ਗੋਲ਼ਾ ਜਾਂ ਦੱਖਣੀ ਅਰਧਗੋਲ਼ਾ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ: Southern Hemisphere)[1] ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਉਹ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦੀ ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਅੱਧੇ ਗੋਲ਼ੇ 'ਚ ਪੰਜ ਮਹਾਂਦੀਪ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ[2] (ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, 9/10 ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦਾ ਦੱਖਣੀ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਦੱਖਣੀ ਟਾਪੂ।

ਪੀਲ਼ੇ ਰੰਗ 'ਚ ਦਰਸਾਇਆ ਦੱਖਣੀ ਅਰਧਗੋਲ਼ਾ (ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਵਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ)
ਕਹਾਣੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਸਟਰ "ਉਸ਼ੁਈਆ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅੰਤ". ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦਾ ਉਸ਼ੁਈਆ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦੱਖਣੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ
ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ ਤੋਂ ਵਿਖਦਾ ਦੱਖਣੀ ਅੱਧਾ ਗੋਲ਼ਾ

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ

  1. Merriam Webster's Online Dictionary (based on Collegiate vol., 11th ed.) 2006. Springfield, MA: Merriam-Webster, Inc.
  2. "Hemisphere Map". WorldAtlas. Retrieved 13 June 2014.