ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਹਨ (ਕਵੀ)

ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਹਨ (ਜਨਮ 30 ਜੁਲਾਈ 1935, ਲਾਹੌਰ) ਉਘਾ ਹਿੰਦੀ ਕਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ।