ਨਿਸ਼ਾਨ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ: logo) ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਲੱਖਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕਲੱਬਾਂ, ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇ ਸੋਧੋ