ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ

ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਪਾਲਿਆ ਜਾਨਵਰ

ਇੱਕ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਜਾਂ ਸਾਥੀ ਪਸ਼ੂ ਇੱਕ ਓਹ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਰੂਪ, ਖੁਫੀਆ, ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਟੈਬੀ ਬਿੱਲੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਿਕਸਡ ਮੋੋਲੋਸਰ ਕੁੱਤਾ।

ਦੋ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਤੇ ਅਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਸੂਰ, ਫਰਰੇਟਸ, ਖਰਗੋਸ਼; ਚੂਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਰਬਿਲਸ, ਹੈਮਸਟ੍ਰਸ, ਚਿਨਚਿਲਸ, ਚੂਹੇ, ਅਤੇ ਗਿਨੀ ਦੇ ਸੂਰ; ਐਵੀਅਨ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੋਪ, ਪਾਸਰ, ਅਤੇ ਮੱਛੀ; ਸੱਪ ਦੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਚੜੀਆਂ, ਗਿਰਝਾਂ ਅਤੇ ਸੱਪ; ਜਲਜੀ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੱਛੀ, ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੇਰਾ, ਅਤੇ ਡੱਡੂ; ਅਤੇ ਆਰਥਰੋਪਡ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਾਰਾਂਟੁਲਸ ਅਤੇ ਮਧੂ ਕਬਰ ਛੋਟੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਘੋੜਾ ਅਤੇ ਗੋਭੀ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਥੀ ਜਾਨਵਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ (ਜਾਂ "ਸਰਪ੍ਰਸਤ[1]") ਦੋਵੇਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਕੁੱਤਾ, ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ, ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਨਾਲ ਕੁੱਤਾ ਦੋਵੇਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਲਤੂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਕੱਲੇ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਲਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਕ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਥੈਰੇਪੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਜਿਆਦਾਤਰ ਕੁੱਤੇ ਜਾਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮਸ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਪਾਲਤੂ ਚਿਕਿਤਸਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰੀਰਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਬੋਧੀ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੁੱਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਨਿਆਇਕ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਰੱਖਣ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ।[2]

ਪਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀਸੋਧੋ

 
ਇੱਕ ਮੈਰੀ ਕੋਨ ਕਿੱਟਨ ਦਸ ਹਫਤੇ ਦੀ ਉਮਰ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 86.4 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 78.2 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤੇ ਹਨ[3][4] ਅਤੇ ਇੱਕ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ 2007-2008 ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਿੱਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ, ਪਰ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ 2011 ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਸੀ।[5] 2013 ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਾਲਤੂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ।[6]

 
ਇੱਕ ਲੈਬਰਾਡੌਰ
 
ਇੱਕ ਗੋਟਿੰਗਨ ਮਿਨੀਪਿਗ

ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਚੋਣਸੋਧੋ

ਇਕ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਮੱਧਮ ਆਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ $ 7,240 ਤੋਂ $ 12,700 ਹੈ।[7] ਇਨਡੋਰ ਬਿੱਲੀ ਲਈ, ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ $ 8,620 ਤੋਂ $ 11,275 ਹੈ। ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਥੀ ਲਈ ਪਾਲਤੂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਘਰ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਜਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਜਾਂ ਆਕਰਸ਼ਣ ਕਰਕੇ।[8] ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਢੁਕਵੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਲਤੂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।[9][10]

ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵਸੋਧੋ

ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਮ ਹਨ ਜਾਂ ਉੱਚ ਘਣਤਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 163 ਮਿਲੀਅਨ ਕੁੱਤੇ ਅਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਜੋ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦੀ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 33% ਪਸ਼ੂ-ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਧਰਤੀ, ਪਾਣੀ, ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ, ਫਾਸਫੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੁੰਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 30-30% ± 13%, ਪੁੰਜ, ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੱਫਟਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਬਾਇਓਕਾਇਡਸ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਤੇ ਅਤੇ ਬਿੱਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਦਾ ਖਪਤ 64 ± 16 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੇ ਸੀਐਸਏ-ਬਰਾਬਰ ਮੀਥੇਨ ਅਤੇ ਨਾਈਟਰਸ ਆਕਸਾਈਡ, ਦੋ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਾਲਤੂ ਮਲਕੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਖਰਚੇ ਹਨ।[11]

ਕਿਸਮਸੋਧੋ

 
ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਗਊ
 
ਲਾਲ ਫੌਕਸ ਸਿਰਫ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਕੇਵਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਲਣ-ਪੋਸਣ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਂਦਰਾਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਵੇਚੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਜੋਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਬੇਜਾਨ ਵਸਤੂਆਂ ਵੀ ਹਨ ਜੋ "ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ" ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੇਡ ਦਾ ਰੂਪ ਜਾਂ ਹਾਸਾ-ਮਖੌਲ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀਟਰ ਰੌਕ ਜਾਂ ਚਿਆ ਪਾਲ)।

ਜਾਨਵਰਸੋਧੋ

 
ਇੱਕ ਖਰਗੋਸ਼
 
ਐਲਬਿਨਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੈੱਜਸ਼ਿਪ

ਪੰਛੀਸੋਧੋ

 
ਇੱਕ ਚਿਕਨ
 
ਇੱਕ ਆਸਕਰ
 • ਸਾਥੀ ਤੋਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿੱਗੀ ਅਤੇ ਕੋਕਅਤਿਅਲ. 
 • ਮੁਰਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਰਗੀਆਂ, ਟਰਕੀ, ਡਕ, ਗੇਜ, ਜਾਂ ਕਵੇਲ 
 • ਕੋਲੰਬਿਨਜ਼ 
 • ਪੈਸੇਰੀਨੀਜ਼, ਅਰਥਾਤ ਫਿੰਚ ਅਤੇ ਕੈਨਰੀਆਂ

ਮੱਛੀਸੋਧੋ

 • ਗੋਲਡਫਿਸ਼ 
 • ਕੋਈ 
 • ਸਾਂਮੀਸ ਲੜਾਈ ਮੱਛੀ (ਬੇਟਾ) 
 • ਬਾਰਬ 
 • ਗੌਪੀ 
 • ਮੌਲੀ 
 • ਮੱਛਰਵਾਨ 
 • ਆਸਕਰ

ਹਵਾਲੇ ਸੋਧੋ

 1. "Guardianship Movement". Pet Planet Health. Retrieved 10 February 2015. 
 2. McRobbie, Linda Rodriguez (1 August 2017). "Should we stop keeping pets? Why more and more ethicists say yes". The Guardian. Retrieved 3 August 2017. 
 3. http://www.shea-online.org/Portals/0/PDFs/Animals%20in%20Healthcare%20Facilities.pdf[ਮੁਰਦਾ ਕੜੀ]
 4. The Humane Society of the United States. "U.S. Pet Ownership Statistics". Retrieved 27 April 2012. 
 5. "U.S. Pet Ownership & Demographics Sourcebook (2012)". Retrieved 16 January 2017. 
 6. Daniel Halper (1 February 2013). "Animal Planet: Pets Outnumber Children 4 to 1 in America". The Weekly Standard. Retrieved 9 February 2013. 
 7. Lieber, Alex. "Lifetime Costs of Dog Ownership". Retrieved 27 April 2012. 
 8. Lieber, Alex. "Lifetime Costs of Cat Ownership". Retrieved 27 April 2012. 
 9. Leslie, Be; Meek, Ah; Kawash, Gf; Mckeown, Db (April 1994). "An epidemiological investigation of pet ownership in Ontario" (Free full text). The Canadian veterinary journal. La revue veterinaire canadienne. 35 (4): 218–22. ISSN 0008-5286. PMC 1686751 . PMID 8076276. 
 10. "International Pet Relocation - NY International Shipping". Retrieved 16 January 2017. 
 11. Okin, Gregory S. (2017-08-02). "Environmental impacts of food consumption by dogs and cats". PLOS ONE. 12 (8): e0181301. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0181301.