ਪੰਜਾਬੀ

ਵਿਕੀਮੀਡੀਆ ਗੁੰਝਲਖੋਲ੍ਹ ਸਫ਼ਾ

ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ:

ਉਪਨਾਮ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸੋਧੋ

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸੋਧੋ