Emblem-question.svg


ਇਹ ਫਰਮਾ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਫ਼ੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਗੱਲਬਾਤ ਸਫ਼ੇ ’ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਮਦਦ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲ਼ੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਫ਼ੇ ’ਤੇ ਵਰਤੋ।Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

ਮਕਸਦਸੋਧੋ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਪੰਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ {{ਮਦਦ}} ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ “ਵਰਤੋਂ” ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੇਖੋ।

ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਚਰਚਾ ਸਫ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਵਰਤੋ।

ਵਰਤੋਂਸੋਧੋ

ਇਸ ਖਾਲੀ ਕੋਡ ਨੂੰ ਨਕਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਰਚਾ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਪੇਸਟ ਕਰੋ:

== ਸਵਾਲ ==

{{ਮਦਦ}} ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਮਸਲਾ। --~~~~
  • “ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਮਸਲਾ” ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲਿਖੋ ਅਤੇ “~~~~” ਜਰੂਰ ਲਾਓ; ਇਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਸਵਾਲ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਤਖਤ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਜੋੜ ਦੇਵੇਗਾ।