ਇਹ ਫਰਮਾ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ਾਈਲ ਦੇ ਸਫ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Template documentation[create]