ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ

(ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲਾ ਤੋਂ ਰੀਡਿਰੈਕਟ)

ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਲਾ 2151 ਕਿਲੋਮੀਟਰ2 ਵੱਡਾ ਹੈ।