ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ

ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਲਾ 2151 ਕਿਲੋਮੀਟਰ2 ਵੱਡਾ ਹੈ।