ਫ਼ਲੋਰਸ ਸਾਗਰ ਜਾਂ ਫ਼ਲੋਰਿਸ ਸਾਗਰ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿਚਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ 93,000 ਵਰਗ ਕਿ.ਮੀ. (240,000 ਵਰਗ ਮੀਲ) ਖੇਤਰਫਲ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ।

ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਫ਼ਲੋਰਸ ਸਾਗਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਫ਼ਲੋਰਸ ਸਾਗਰ

ਭੂਗੋਲਸੋਧੋ

ਫ਼ਲੋਰਸ ਸਾਗਰ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਬਾਲੀ ਸਾਗਰ (ਪੱਛਮ ਵੱਲ), ਜਾਵਾ ਸਾਗਰ (ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ ਵੱਲ) ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਸਾਗਰ (ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵੱਲ) ਨਾਲ਼ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ